Kapcsolatok

A Biztonságtudományi Központ kapcsolatai azon természetes és jogi személyekre terjed ki, akik magasszínvonalú szakirányú tevékenységgel, fejlesztéssel, innovatív tudományszervezéssel, szakmai és oktatási kapacitásbővítéssel, hazai és nemzetközi kapcsolatépítéssel, projekt-generálással, rendezvényszervezéssel, nívós publikációs tevékenységgel, szakfolyóirat kiadásával érdekeltek  szakmai, tudományos közösség, kutató-műhely és -hálózat létrehozásában, a biztonság definiálásában, szervezésében, erősítésében, új tudományos eredmények megalkotásában és azok alkalmazásában.

 

A Biztonságtudományi Központ kapcsolati szintjei:

 

Tiszteletbeli tag:     az a természetes személy, akit a Biztonságtudományi Központ tagjává a biztonságtudomány terén eddig végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként, tisztelet, hála jeléül kér fel, aki elfogadja a Biztonságtudományi Központ céljait és aki vállalja a Biztonságtudományi Központ feladatainak megvalósításában való rendszeres közreműködést.

 

Rendes tag:            az a természetes személy, aki elfogadja a Biztonságtudományi Központ céljait, vállalja a Biztonságtudományi Központ feladatainak megvalósításában való állandó és tevőleges munkavégzést, s akinek tagfelvételi kérelmét a Biztonságtudományi Központ elfogadja.

 

Társult tag:             az a természetes személy, aki elfogadja a Biztonságtudományi Központ céljait, vállalja a Biztonságtudományi Központ feladatainak megvalósításában való folyamatos együttműködést, s akinek tagfelvételi kérelmét a Biztonságtudományi Központ elfogadja.

 

Jelölt:                     az a természetes személy, aki graduális, posztgraduális, vagy doktori tanulmányokat folytat, elfogadja a Biztonságtudományi Központ céljait, vállalja a Biztonságtudományi Központ feladatainak megvalósításában való folyamatos munkát, s akinek tagfelvételi kérelmét a Biztonságtudományi Központ elfogadja.

 

Támogató:              az a piaci tevékenységet folytató jogi személy, aki elfogadja a Biztonságtudományi Központ céljait, vállalja a Biztonságtudományi Központ feladatainak megvalósításában való folyamatos közreműködést, s aki anyagi, vagy más jellegű támogatást nyújt a Biztonságtudományi Központnak.

 

Együttműködő:      az a szakmai, vagy tudományos tevékenységet folytató jogi személy, aki elfogadja a Biztonságtudományi Központ céljait, vállalja a Biztonságtudományi Központ feladatainak megvalósításában való folyamatos együttműködést, s akinek az együttműködésre irányuló kérelmét a Biztonságtudományi Központ elfogadja.

 

Partner:                  az a szakmai, vagy tudományos tevékenységet folytató jogi személy, aki elfogadja a Biztonságtudományi Központ céljait, vállalja a Biztonságtudományi Központ feladatainak megvalósításában való közös erőfeszítéseket, s akivel a Biztonságtudományi Központ partnerségi együttműködést ír alá.