Szervezet

A Biztonságtudományi Központ struktúráját funkcionálisan alakítja ki. Szervezetének két fő pillére: (1) a szakmai-tudományos kutatás, oktatás, valamint (2) a tudomány- és közösségszervezés. A Biztonságtudományi Központ szakmai-tudományos területen biztonságspecifikus (kutató) műhelyeket és szakcsoportokat; a tudomány- és közösségszervezés érdekében pedig szakkollégiumot és szakcsoportokat létesít.

 

A Biztonságtudományi Központ működése során szakmai témákban és kutatási területeken Biztonságtudományi Kutató-műhelyeket hoz létre. A műhelyeket egy, a témában kimagasló szakmai-tudományos eredményeket elért műhelyvezető irányítja, alárendeltségében legalább két további kutató tevékenykedik. A műhelyek felelősek a szakirányú oktatás teljes spektrumának lefedéséért; a profiljukba eső alap- és alkalmazott kutatásokért; a biztonsságtudományi doktori képzésben való közreműködésért; a pályázási tevékenységek komplex kezeléséért és az elnyert projektek gondozásért; folyamatos és magas színvonaló publikációs tevékenységért; rendszeres konferenciaszervezésért; kapcsolatépítésért, valamint források becsatornázásáért.

 

Biztonságtudományi Kutató-műhely alakítható minden olyan területen, amely kapcsolódik a biztonságtudományhoz, vagy érinti azt. Ezek potenciálisan, de nem kizárólag az alábbiak lehetnek:

 • biztonságtechnika;
 • létfontosságú rendszerek biztonsága;
 • energiabiztonság;
 • iparbiztonság;
 • épített környezet-biztonság;
 • technológiabiztonság;
 • kíber-biztonság;
 • információbiztonság;
 • gazdaságbiztonság;
 • pénzügyi biztonság;
 • közlekedésbiztonság;
 • élelmiszerbiztonság;
 • víz-biztonság;
 • személybiztonság;
 • biztonságpolitika.

 

A biztonságtudományi kutató-műhelyek szükség szerint, a profiljukba eső részkutatási területek definiálása és szervezésére szakcsoportokat hozhatnak létre, amelyek feltétele egy szakcsoportvezető és legalább egy kutató foglalkoztatása.

 

A Biztonságtudományi Központ, annak kutató-műhelyei és szakcsoportjai nyitottak az Óbudai Egyetem, valamint más felsőoktatási intézmények, kutatói, diákjai, valamint piaci vállalkozások szakemberei számára. A műhelyek a Biztonságtudományi Központ tematikus fókuszpontjait is képezik egyben.

 

A Biztonságtudományi Központ, a Központ keretei között tanulmányokat folytató hallgatók és doktoranduszok, valamint a téma iránt érdeklődők számára, a szakmai-tudományos közösség szervezése érdekében, Biztonságtudományi Szakkollégiumot ajánl. A biztonságtudományi tanulmányokat folytatók ennek megfelelően – értelem szerűen – a doktori, a posztgraduális, vagy a gradális szekciók tevékenységébe integrálódhatnak. A Biztonságtudományi Központ működése során szakmai témákban és kutatási területeken műhelyeket hoz létre. A műhelyeket egy, a témában kimagasló szakmai-tudományos eredményeket elért műhelyvezető irányítja és amelyben legalább két további kutató tevékenykedik. A műhelyek felelősek a szakirányú oktatás teljes spektrumának lefedéséért; a profiljukba eső alap- és alkalmazott kutatásokért; a biztonsságtudományi doktori képzésben való közreműködésért; a pályázási tevékenységek komplex kezeléséért és az elnyert projektek gondozásért; folyamatos és magas színvonaló publikációs tevékenységért; rendszeres konferenciaszervezésért; kapcsolatépítésért, valamint források becsatornázásáért.

 

Biztonságtudományi műhely alakítható minden olyan területen, amely kapcsolódik a biztonságtudományhoz, vagy érinti azt. Ezek potenciálisan, de nem kizárólag az alábbiak lehetnek:

 • biztonságtechnika;
 • létfontosságú rendszerek biztonsága;
 • energiabiztonság;
 • iparbiztonság;
 • épített környezet-biztonság;
 • technológiabiztonság;
 • kíber-biztonság;
 • információbiztonság;
 • gazdaságbiztonság;
 • pénzügyi biztonság;
 • közlekedésbiztonság;
 • élelmiszerbiztonság;
 • víz-biztonság;
 • személybiztonság;
 • biztonságpolitika.

A biztonságtudományi műhelyek szükség szerint, a profiljukba eső részkutatási területek definiálása és szervezésére szakcsoportokat hozhatnak létre, amelyek feltétele egy szakcsoportvezető és legalább egy kutató foglalkoztatása.

 

A Biztonságtudományi Központ, annak műhelyei és munkacsoportjai nyitottak az Óbudai Egyetem, valamint más felsőoktatási intézmények, kutatói, diákjai, valamint piaci vállalkozások szakemberei számára. A műhelyek a Biztonságtudományi Központ tematikus fókuszpontjait is képezik egyben.

 

A Biztonságtudományi Központ, a Központ keretei között tanulmányokat folytató hallgatók és doktoranduszok számára, szakmai-tudományos közösségi értelemben, Biztonságtudományi Kollégiumot ajánl. A biztonságtudományi tanulmányokat folytatók ennek megfelelően – értelem szerűen – a doktori, a posztgraduális, vagy a gradális tagozatok tevékenységébe integrálódhatnak.

 

1. sz. ábra: a Biztonságtudományi Központ felépítése

 

 

A Biztonságtudományi Központ tevékenységét az Óbudai Egyetem szenátusa által véleményezett, a rektor által kinevezett igazgató irányítja, munkáját egy igazgató-helyettes, titkárság, műhelyvezetők, szakcsoportvezetők, szakkollégium- és tagozatvezetők, valamint kutatók és kisegítő személyzet támogatja.

 

2. sz. ábra: a Biztonságtudományi Központ vezetési rendje