Prológus

 

A Biztonságtudományi Központ létrejöttét az Óbudai Egyetem nagymúltú és kimagasló műszaki értékei, oktatási és tudományos tapasztalata, a technológia dinamikus fejlődéséből fakadó kockázatok, valamint korunk biztonsági fenyegetései elemzésének és értékelésének igénye ihlette. Ennek megfelelően a Biztonságtudományi Központ alapítását az a vízionált cél vezérelte, hogy korunk biztonsági kihívásait, elsősorban műszaki-technológiai megközelítéssel, az Óbudai Egyetem karai (Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar; Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar; Alba Regia Műszaki Kar; Neumann János Informatikai Kar; Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar; Keleti Károly Gazdasági Kar) bázisán vizsgálja. A név- és profilválasztás alapjául egyrészt a nemzetközi biztonsági fenyegetések által mind aktuálisabbá váló műszaki-technológiai kutatási igények; másrészt a 27 hónap időtartamú, mintegy 1 milliárd forint támogatottsággal 2014-ben sikeresen abszolvált „Kritikus infrastruktúra védelmi kutatások” TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR projekt tapasztalatai, tudományos eredményei; harmadrészt az Óbudai Egyetem vonatkozó doktori iskoláinak, intézeteinek és más kutatóközpontjainak oktatási és tudományos szükségletei szolgáltak.